Barnekor


 

BaKoY - Barnekoret i Ytrebygda kirke - ble startet høsten 2015. Tilbudet er rettet mot aldersgruppen 1.– 4.klasse og har øvingssted i Ytrebygda kirke annenhver torsdag kl.17.00-18.00. Koret har et variert repertoar, med en god blanding av klassisk og rytmisk musikk. Barnekoret opptrer på soknets gudstjenester og andre arrangementer. Koret ledes av vår barne- og ungdomsmusiker Ragnhild Grov Nilsen.
 

Datoer for våren 2018: 25/1, 8/2, 22/2, 8/3, 22/3, 5/4, 19/4, 3/5 og 24/5.


Barnekoret i Fana kirke ble startet våren 2017. Tilbudet er rettet mot aldersgruppen 4 år+ og har øvingssted i Fana kirke annenhver onsdag kl. 17.30-18.30. Koret har fokus på å lære kjente og kjære barnesanger, hvor vi bl.a danser og bruker bevegelser. Korsangerne skal få utvikle stemmen sin på en god og sunn måte. Koret ledes av Ragnhild S. Bergflødt og Åsne Follnes.

 

Datoer for våren 2018: 10/1, 24/1, 7/2, 21/2, 7/3, 21/3, 4/4, 18/4, 2/5, 16/5, og 23/5 (sesongavslutning).


For å kunne drive barnekor er vi avhengig av frivillige som kan bidra i dette arbeidet. Oppgaver kan f.eks være å lage til frukt/saft, lage medlemslister, og å være til stede/hjelpe til på øvelser.

 

Vi leter etter deg som har barn i den aktuelle aldersgruppen eller et ønske om å engasjere deg i soknets barnearbeid. 

 

Ta kontakt hvis du lurer på noe eller kunne tenke deg å bidra!FØLG OSS!