Blessing Ten Sing

Blessing Ten Sing Fana


Ten Sing er et kristent ungdomsarbeid som kombinerer utfoldelse og aktivitet med ledertrening og personlig utvikling for ungdom i alderen 13 – 19 år. Gjennom ulike aktiviteter som kor, band, dans og drama får ungdommer mulighet til å utfolde seg kreativt i et kristent miljø. I Ten Sing er det deltakerne selv som er med på å forme innholdet, etter mestringsnivå, interesser og kultur. Ten Sing skal være et sted der alle blir inkludert og får muligheten til å utfordre seg selv på ulike aktiviteter.


Som medlem i Blessing Ten Sing Fana får man mulighet til å oppleve mye spennende, både i enhet, krets og på nasjonalt nivå. Fellesskapsbygging står sentralt i Ten Sing – derfor drar Blessing på weekend-turer i løpet av året, både som enhet og som en del av Bjørgvin krets. Høydepunktene er Vinterfestivalen på Voss, som samler ca. 600 ungdommer, og TT på Gjøvik, som samler ca. 2000 ungdommer. Den store avslutningen er vårkonserten helt i slutten av skoleåret.
 


Blessing møtes hver mandag på Fana Menighetssenter kl. 18:00 – 21:00.
 


Blessing Ten Sing Fana er en del av KFUK-KFUM Fana. Som medlem i Blessing blir man derfor innmeldt i Norges KFUK-KFUM med de rettigheter og forpliktelser dette innebærer.


  FØLG OSS!