Explore


Explore er en ungdomsgruppe som kombinerer utfoldelse og aktivitet med ledertrening og personlig utvikling. Gruppen har fokus på rettferdighet og fellesskap, både i Norge og resten av verden.  Aktivitetene tar blant annet utgangspunkt i «Global Konfirmant», og fokuserer på problemstillinger rundt miljø, forbruk og rettferdighet. I tillegg ønsker gruppen å rette fokus mot kirken i utlandet, og lærer derfor en del om Sjømannskirken. Explore består hovedsakelig av konfirmanter, men eldre ungdommer er også med i gruppen som ungdomsledere.
 

Som medlem i Explore får man mulighet til å oppleve mye spennende, både innad i gruppen, i kretsen og på nasjonalt nivå. Fellesskapsbygging står sentralt, og derfor drar Explore på turer i løpet av året, både som enhet og som en del av Bjørgvin krets. Et høydepunkt i året er å dra til London for å besøke Sjømannskirken der.
 

Explore er delt i to grupper (Ytrebygda og Fana). Hver gruppe møtes annenhver mandag kl. 18:00 – 21:00 i Fana menighetssenter/Ytrebygda kirke. 


Explore er en del av KFUK-KFUM Fana. Som medlem i Explore blir man derfor innmeldt i Norges KFUK-KFUM med de rettigheter og forpliktelser dette innebærer. 
 


Ansvarlig voksenleder: Trine Lohne
FØLG OSS!