Formiddagskoret

«Syng deg glad»

Formiddagskoret er et musikalsk/diakonalt tiltak for godt voksne, erfarne korsangere. 

 

Koret ble startet i 1997, og har to målsettinger:

1. Å være et sosialt og musikalsk møtested for voksne sangere, spesielt for dem som av helsemessige
   eller andre årsaker velger å slutte i sine opprinnelige kor.
2. Å bidra med kulturelle innslag på eldreinstitusjoner, ulike pensjonisttreff og andre tiltak for eldre.

 

De siste årene har koret også deltatt på gudstjenester i Fana kirke, og vært med på adventskonsert en formiddag i begynnelsen av desember.

 

Koret har i 2017 i overkant av 40 medlemmer. De fleste har bakgrunn fra Fana Kyrkjekor eller Fana Mannskor, men vi har også medlemmer med annen bakgrunn. Felles for alle er stor sangglede og positiv innstilling.

 

Vi øver annen hver mandag formiddag i Fana menighetshus. Øvelsene starter med «mat og prat» før vi går over til selve sangøvingen. Repertoiret spenner fra salmer og klassiske korsanger til viser og evergreens.

 

Hvis du lurer på om Formiddagskoret er noe for deg, kan du kontakte
Ingunn Skage – 55 91 56 96
Elisabeth Rosendahl Andersen – 95 15 18 68.