MiniSing



Babysang har blitt en stor suksess i Fana sokn. Vi tror det er mange som kan tenke seg et tilbud også etter det første leveåret. Etter hvert som barna vokser, trengs det andre sanger - sanger som gir rom for at barna skal få utfolde seg mer og som de kan vokse i og med. 

 

Fana sokn startet høsten 2015 MiniSing. Tilbudet er en videreføring av babysang, med sang, lek og rytme, tilpasset alderen ca.3– 5 år, på ettermiddagstid. MiniSing er annenhver torsdag i Ytrebygda kirke kl.17-18.
 

Datoer for våren 2018: 25/01, 08/02, 22/02, 08/03, 22/03, 05/04, 19/04, 03/05 og 24/05.

 

For å kunne drive MiniSing er vi avhengig av frivillige som kan bidra i dette arbeidet, samme med barne- og ungdomsmusiker i Fana sokn. Oppgaver kan f.eks være å lage til frukt/saft, arrangere enkle leker eller lede gruppen i sangaktiviteter. Vi leter etter deg som har barn i den aktuelle aldersgruppen eller et ønske om å engasjere deg i soknets barnearbeid. 


Ta kontakt hvis du lurer på noe eller kunne tenke deg å bidra!


FØLG OSS!