Voksenlaget


Voksenlaget er et møtepunkt som kombinerer fellesskap, kunnskap/diskusjon og åndelig påfyll. En typisk kveld i regi av Voksenlaget består av foredrag, en matbit og liturgisk samling. Gruppen har en kjerne på ca. 20 personer, og er åpen for alle.

Voksenlaget møtes på utvalgte datoer i løpet av året, enten på Fana menighetssenter, i Ytrebygda kirke eller på utflukt. 

Voksenlaget er en del av KFUK-KFUM Fana. Som medlem i Voksenlaget blir man derfor innmeldt i Norges KFUK-KFUM med de rettigheter og forpliktelser dette innebærer.


Kontaktperson: Tor Magne Birkeli (tlf. 909 93 421)