Gudstjeneste
Gudstjeneste

Gudstjenester i Fana sokn

Vi feirer gudstjeneste i Fana kirke og i Ytrebygda kirke hver søndag. Unntakene er på sommeren, hvor det holdes gudstjeneste annenhver uke i Fana og Ytrebygda. I høytider og ved enkelte andre anledninger har vi gudstjenester oftere. En gang i måneden er det kveldsgudstjeneste i Ytrebyga kirke kl. 19.00.

 

Gudstjenestene i kirkene er preget av våre medlemmer som bor i området. Det er familiegudstjenester i begge kirkene hver måned. På familiegudstjenestene er det bønnevandring og rom for å gjøre tro. I Ytrebygda kirke er det ofte YTSA, et eget opplegg for barn i gudstjenesten. Vi feirer nattverd stort sett hver søndag, og har som regel dåp.

 

Har du lyst til å være med å gjøre en tjeneste i forbindelse med gudstjenesten, kan du ta kontakt med frivillighetskoordinator, Liv Marit Kvåle Evjen (tlf 55593254) I forbindelse med gudstjenesten har vi mange frivillige medarbeidere som bidrar med tekstlesning, nattverdsmedhjelper, medliturg og kirkekaffe.


Fana sokn 

Tlf.: 55 59 32 50

E-post: fana.menighet.bergen@kirken.no