Y-klubben
Y-klubben

Y-klubben i Ytrebygda kirke er et tilbud til ungdom og voksne med utviklingshemning som enten bor hjemme eller i bofellesskap. Vi møtes i Ytrebygda kirke en søndag i måneden kl. 17.30. Foreldre og miljøarbeidere er også hjertelig velkomne.

Y-klubben i Ytrebygda kirke er et tilbud til ungdom og voksne med utviklingshemning som enten bor hjemme eller i bofellesskap. Vi møtes i Ytrebygda kirke en søndag i måneden kl. 17.30. Foreldre og miljøarbeidere er også hjertelig velkomne.

På Y-klubben har vi mye prat og sang, litt forming og av og til bingo. Vi serverer selvsagt kaffe, vafler eller knekkebrød og frukt. Dette koster kr. 10 pr. person. Det viktigste med Y-klubben er å skape fellesskap, trivsel og glede i en åpen og inkluderende kirke.

Vi avslutter derfor alltid Y-klubben med å feire gudstjeneste sammen med resten av menigheten kl. 19.00. Mange av deltakerne på Y-klubben deltar i prosesjon og andre oppgaver i gudstjenesten. På gudstjenesten har vi alltid «bønnevandring», mye sang og musikk, kort preken og nattverd. Vi avslutter vanligvis kl. 19.45.

Hjertelig velkommen til Y-klubben og til kveldsgudstjenester i Ytrebygda kirke!


Datoer for våren 2016:

Søndag 31.januar
Søndag 6.mars
Søndag 1.mai
Søndag 12.juni