Påskebasar i Ytrebygda kirke
Påskebasar i Ytrebygda kirke

Hjertelig velkommen til påskebasar søndag 18.mars kl.12.00 i Ytrebygda kirke - etter gudstjenesten.

Hjertelig velkommen til påskebasar søndag 18.mars kl.12.00 i Ytrebygda kirke - etter gudstjenesten.

-Lunsj til alle
-Sang ved prosjektkoret
-To åresalg med flotte gevinster

Inntekten går til diakonale tiltak i soknet - dette året til ferie- og kirkefellesskapstur på Solgården i Spania for utviklingshemmede og ledsager våren 2019.

Velkommen til store og små!
Hjertelig velkommen til påskebasar søndag 18.mars kl.12.00 i Ytrebygda kirke - etter gudstjenesten.

-Lunsj til alle
-Sang ved prosjektkoret
-To åresalg med flotte gevinster

Inntekten går til diakonale tiltak i soknet - dette året til ferie- og kirkefellesskapstur på Solgården i Spania for utviklingshemmede og ledsager våren 2019.

Velkommen til store og små!
Hjertelig velkommen til påskebasar søndag 18.mars kl.12.00 i Ytrebygda kirke - etter gudstjenesten.

-Lunsj til alle
-Sang ved prosjektkoret
-To åresalg med flotte gevinster

Inntekten går til diakonale tiltak i soknet - dette året til ferie- og kirkefellesskapstur på Solgården i Spania for utviklingshemmede og ledsager våren 2019.

Velkommen til store og små!
Hjertelig velkommen til påskebasar søndag 18.mars kl.12.00 i Ytrebygda kirke - etter gudstjenesten.

-Lunsj til alle
-Sang ved prosjektkoret
-To åresalg med flotte gevinster

Inntekten går til diakonale tiltak i soknet - dette året til ferie- og kirkefellesskapstur på Solgården i Spania for utviklingshemmede og ledsager våren 2019.

Velkommen til store og små!
Hjertelig velkommen til påskebasar søndag 18.mars kl.12.00 i Ytrebygda kirke - etter gudstjenesten.

-Lunsj til alle
-Sang ved prosjektkoret
-To åresalg med flotte gevinster

Inntekten går til diakonale tiltak i soknet - dette året til ferie- og kirkefellesskapstur på Solgården i Spania for utviklingshemmede og ledsager våren 2019.

Velkommen til store og små!
Hjertelig velkommen til påskebasar søndag 18.mars kl.12.00 i Ytrebygda kirke - etter gudstjenesten.

-Lunsj til alle
-Sang ved prosjektkoret
-To åresalg med flotte gevinster

Inntekten går til diakonale tiltak i soknet - dette året til ferie- og kirkefellesskapstur på Solgården i Spania for utviklingshemmede og ledsager våren 2019.

Velkommen til store og små!
Hjertelig velkommen til påskebasar søndag 18.mars kl.12.00 i Ytrebygda kirke - etter gudstjenesten.

-Lunsj til alle
-Sang ved prosjektkoret
-To åresalg med flotte gevinster

Inntekten går til diakonale tiltak i soknet - dette året til ferie- og kirkefellesskapstur på Solgården i Spania for utviklingshemmede og ledsager våren 2019.

Velkommen til store og små!
Hjertelig velkommen til påskebasar søndag 18.mars kl.12.00 i Ytrebygda kirke - etter gudstjenesten.

-Lunsj til alle
-Sang ved prosjektkoret
-To åresalg med flotte gevinster

Inntekten går til diakonale tiltak i soknet - dette året til ferie- og kirkefellesskapstur på Solgården i Spania for utviklingshemmede og ledsager våren 2019.

Velkommen til store og små!

Hjertelig velkommen til påskebasar søndag 18.mars kl.12.00 i Ytrebygda kirke - etter gudstjenesten.

-Lunsj til alle
-Sang ved prosjektkoret
-To åresalg med flotte gevinster

Inntekten går til diakonale tiltak i soknet - dette året til ferie- og kirkefellesskapstur på Solgården i Spania for utviklingshemmede og ledsager våren 2019.

Velkommen til store og små!