Om Fana sokn

Fana sokn ligger i Fana prosti i Bergen, og omfatter middelalderkirken Fana (fra 1100-tallet) og nærkirken Ytrebygda (åpnet i 2011). Menighetskontoret er på Fana menighetssenter like bak Fana kirke. Det bor ca 15.000 medlemmer i soknet.

 

Fana menighet holder til i Fana kirke og Ytrebygda menighet holder til i Ytrebygda kirke.

 

Fana sokn har ett sokneråd, ledet av Marianne Nordby. Det er også to gudstjeneste- og menighetsutvalg innenfor soknet, et i Fana (FAMU) og et i Ytrebygda (YMU). Soknet har et tett og tradisjonsrikt samarbeid med organisasjonen KFUK-KFUM Fana, og mye av barne- og ungdomsarbeidet i Fana skjer i regi av dem. 

 

Andre utvalg i soknet: Trosopplæringsutvalget, Diakoniutvalget, Bygningsutvalget, Kultur- og kirkemusikkutvalget, og Økonomiutvalget.

Kontakt oss

Fana sokn, Fanaveien 320, 5244 Fana

Tlf.: 55 59 32 50 (telefontid 9-15 man-fre, stengt lør-søn)
Epost: fana.menighet.bergen@kirken.no eller ytrebygda.menighet.bergen@kirken.no


Dåp, bryllup og gravferd

Henvendelser knyttet til bestilling av dåp, bryllup og gravferd gjøres ved kontakt direkte med Kirketorget, tlf. 55 59 32 10, e-post kirketorget.bergen@kirken.no. Se også her.


Besøke Fana kirke

Fra Bergen sentrum: Ta Bybanen til Lagunen, og buss nr 60, 61 eller 62 til Fana kirke. Med bil: Følg E39 sørover ca. 5 km, så rv. 580 til Lagunen, deretter rv. 546 (Fanavegen). Kirken ses på en bakketopp til venstre.


Besøke Ytrebygda kirke

Fra Bergen sentrum: Ta Bybanen til Birkelandsskiftet. Gå langs Ytrebygdsvegen, og følg skilt til kirke. Med bil: Følg E39 sørover ca. 5 km, så rv. 580 (Flyplassvegen), så rv 556 (Ytrebygdsvegen). Følg skilt til kirke.


Gave til Fana sokn

Fana og Ytrebygda kirker i Fana sokn har mange aktiviteter og oppgaver. Alt frivillig arbeid, enten det er blant barn, ungdom, voksne eller eldre, må vi dekke av innsamlede midler. Takk for gaven du gir! Kontonr: 0532.11.68541, eller søk etter "Fana sokn" på Vipps.