Om Fana sokn

Fana sokn ligger i Fana prosti i Bergen, og omfatter middelalderkirken Fana (fra 1100-tallet) og nærkirken Ytrebygda (åpnet i 2011). Menighetskontoret er på Fana menighetssenter like bak Fana kirke. Det bor ca 15.000 medlemmer i soknet.

 

Fana menighet holder til i Fana kirke og Ytrebygda menighet holder til i Ytrebygda kirke.

 

Fana sokn har ett sokneråd, ledet av Marianne Nordby. Det er også to gudstjeneste- og menighetsutvalg innenfor soknet, et i Fana (FAMU) og et i Ytrebygda (YMU). Soknet har et tett og tradisjonsrikt samarbeid med organisasjonen KFUK-KFUM Fana, og mye av barne- og ungdomsarbeidet i Fana skjer i regi av dem. 

 

Andre utvalg i soknet: Trosopplæringsutvalget, Diakoniutvalget, Bygningsutvalget, Kultur- og kirkemusikkutvalget, og Økonomiutvalget.

13. desember 2017 | Logg inn |