Ansatte

 

 

Navn  Stilling Telefon Mobil Epost
Gunnar Nesse Sokneprest 55 59 32 56 901 70 380 gn229@kirken.no
Kirsten Lind Prest 55 59 32 58 991 54 744 kl574@kirken.no
Maren Flotve Tischendorf Kapellan 55 59 32 53 938 90 490 mt373@kirken.no
Jan Røshol Kantor, Fana kirke 55 59 32 52 489 94 700 jr948@kirken.no
Per Inge Hove Kantor, Ytrebygda kirke 55 59 32 66 976 57 481 pi232@kirken.no
Ann Kristin Hovland (i permisjon) Kirketjener i Ytrebygda kirke   454 16 158 ah848@kirken.no
Renate Olsen Kirketjener i Fana og Ytrebygda kirker 55 59 32 53 901 27 068 ro429@kirken.no
Ragnhild Grov Nilsen Barne- og ungdomsmusiker 55 59 32 64 970 10 843 rn375@kirken.no
Liv Marit Kvåle Evjen Frivillighetskoordinator 55 59 32 54 920 91 187 le874@kirken.no
Kristin Engeberg Undervisningsleder 55 59 32 62 936 25 110 ke743@kirken.no
Trine Lohne (i permisjon) Menighetsarbeider 55 59 32 62 938 43 458 tl643@kirken.no
Mette Franck Johnsen Administrasjonsleder 55 59 32 51 478 02 095 mj454@kirken.no
Grete Smørås (i permisjon) Administrasjonssekretær 55 59 71 93 975 34 813 gs447@kirken.no
Ingrid Revheim Administrasjonssekretær - vikar 55 59 32 54 996 08 336 ir333@kirken.no
Åsmund Ulvedal Foreningssekretær, KFUK-KFUM Fana 55 59 71 97 959 01 370 au337@kirken.no
         
Kari Frotvedt Styrer, Åpen barnehage, KFUK-KFUM Fana   959 54 606 post@openbarnehage.no
Kristin Sævik Litlere Prost i Fana prosti 55 59 32 55 906 30 687 kl428@kirken.no


Alle henvendelser knyttet til bestilling av dåp, bryllup og gravferd gjøres ved kontakt direkte med Kirketorget, telefon 55 59 32 10, e-post kirketorget.bergen@kirken.no.