Givertjenesten

Bli med i givertjenesten i Fana sokn

Hva er givertjenesten?
Som sokn er vi avhengig av at vi støtter hverandre. Vi vet at tilskuddene til kirkene og soknet stadig blir mindre, og dermed hemmes også vårt arbeid for og blant våre medlemmer.

Vi ønsker oss gjerne faste givere som gir regelmessig gjennom avtalegiro eller på annen måte. Å bruke avtalegiro betyr at givertjenesten blir enklere, tryggere og bedre. Men du bestemmer selv på hvilken måte og hvor mye du vil gi.

Hva går pengene til?
Soknerådet bruker gaven din der behovet er størst. Soknet driver et allsidig arbeid blant barn og unge, voksne og eldre, i både Fana og Ytrebygda kirker.

Skattefradrag
Gaver til Den norske kirke gir rett til fradrag i inntekten før skatt. En forutsetning for at soknet skal innrapportere gaver til likningsmyndighetene er at personnummeret er oppgitt. Gaven må være på minst på kr 500 i hele inntektsåret. I januar får du tilsendt et brev fra oss med oversikt over hvor mye du har gitt året før, og et skjema du kan bruke til selvangivelsen.

Vil du være med?
Du bestemmer selv måten du vil gi på, men vi vil spesielt oppfordre deg til å bruke avtalegiro. Dette er en enkel måte å administrere givertjeneste på for både deg og oss.

For å bli fast giver med avtalegiro kan du fylle ut dette skjemaet og sende/levere det til menighetskontoret i Fana.
Vi håper at du ser nødvendigheten av det arbeidet som soknet gjør, og kan tenke deg å støtte opp om dette.

Soknets kontonummer for givertjenesten er: 0532.11.68541. Ønsker du å gi via Vipps er vårt Vippsnummer 10201.