Konsertkalender

Konserter i Fana og Ytrebygda kirker
 

Dato

Hva

Hvor

Når

18. feb Fana kammerorkester
Verk av Back, Janacek og Warlock.
Ytrebygda kirke 19.00
20. mar Stabat mater av Pergolesi og Schubert messe
Fana kammerorkester, Fanatalenter, Fanasolister
Stig W. HOlter (orgel).
Fana kirke 19.30
29. mar Pasjonskonsert
Fanasolist Marita Lervik m.fl.
Kantor Jan Røshol (orgel og flygel).
Fana kirke 18.00
31. mar Påskemeditasjoner v/ kantor Per Inge Hove. Ytrebygda kirke 14.00
8. apr Påskekonsert
Dvorak messe og annen påskemusikk
Fana kyrkjekor og Birkeland kantori
Stig W. Holter (orgel).
Fana kirke 19.00
22. apr Sigmund Skages minnekonsert
Prisvinner, Fana mannskor, Fana kyrkjekor
Fana kirke 19.00
30. mai

Kor og musikalkafe
Fanasolister, Fana kyrkjekor, gjestekor

Ytrebygda kirke 20.00

 

Med forbehold om programendringer. Flere konserter er med støtte fra Kulturkontoret.